INFORMACJE ZABIEGI ZALETY GALERIA

Korzyści płynące z zastosowania wiązek o różnej długości fali
Zmiany naczyniowe, niezłośliwe zmiany barwnikowe, zmiany skórne oraz nadmierne owłosienie mogą być leczone laserowo przy użyciu światła widzialnego oraz o długości
fali zbliżonej do podczerwieni. Światło lasera jest pochłaniane przez oksyhemoglobinę i melaninę. Dzięki temu, w odróżnieniu od urządzeń wykorzystujących światło widzialne,
zastosowanie lasera pozwala na selektywne nagrzewanie nawet drobnych fragmentów zmian. Dla zmaksymalizowania efektów zabiegu, długość wiązki dobiera się w zależności
od warstwy skóry, na którą ma ona zadziałać, oraz jej struktury.

Wysokopochłanialna wiązka 532 nm znajduje zastosowanie głównie w leczeniu naczynek o mniejszej średnicy oraz położonych bardziej powierzchniowo
Na zmiany naczyniowe o mniejszej średnicy oraz położne powierzchniowo najbardziej selektywnie działa długość wiązki najlepiej pochłaniana przez oksyhemoglobinę,
co umożliwia nagrzanie naczynek do temperatury zapewniającej właściwy efekt kliniczny, minimalizując ryzyko poparzenia. Jednakże wysoka absorpcja wiązki przez hemoglobinę
może ograniczać głębokość, na jaką dociera w skórze światło lasera, co utrudnia leczenie grubszych oraz głęboko położonych zmian.

Umiarkowanie pochłaniana wiązka 940 nm znajduje zastosowanie w przypadku zmian naczyniowych o większej średnicy oraz położonych głębiej
Słabiej pochłaniana długość fali dociera głębiej i umożliwia bardziej równomierne nagrzewanie naczyń o większej średnicy. Wyższe ustawienia gęstości energii rekompensują
niższą absorpcję, a to pozwala osiągnąć zadowalające efekty kliniczne, przy jednoczesnym zachowaniu precyzji. Spośród fal podczerwonych długość 940 nm stanowi optymalne
rozwiązanie dla leczenia grubszych i głębiej położonych zmian naczyniowych, gdyż posiada najwyższy wskaźnik absorpcji (9,0 cm-1). Jest to wartość 35 razy niższa,
niż dla długości fali 532 nm (320 cm-1), lecz o 40% wyższa, niż dla wiązki 810 nm (6,5 cm-1) oraz o 80% wyższa, niż dla 1064 nm (5,0 cm-1). Taki dobór fali zapewnia precyzję,
zmniejsza uczucia dyskomfortu oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

Szerokie spektrum zastosowań
Dobór długości fali w połączeniu z bezpośrednią kontrolą czasu trwania impulsu, dostępność różnych plamek zabiegowych oraz regulacja gęstości energii – to wszystko
tworzy uniwersalny system umożliwiający leczenie zmian naczyniopochodnych różnej wielkości, łagodnych zmian barwnikowych, zmian skórnych, nieostrych stanów zapalnych
trądziku oraz usuwanie włosów z małych powierzchni ciała, czyniąc z narzędzia VariLiteT™najbardziej wszechstronny półprzewodnikowy system laserowy dostępny na rynku.

Końcówka zabiegowa z podwójną długością fali
Istotnym składnikiem systemu VariLite™ są specjalnie zaprojektowane ergonomiczne końcówki zabiegowe, współpracujące zarówno z laserem 532 nm, jak również 940 nm,
dostępne z rozmiarem plamki zabiegowej 0,7, 1,0, 1,4, 2,0 oraz 2,8 nm.