INFORMACJE PYTANIA ZALETY GALERIAINTELIGENTNY LASER DO ZABIEGÓW ODNOWY SKÓRY

Oryginalny system laserowy Fraxel®, Fraxel re:store wyznaczył nowy standard dla zabiegów laserowych w medycynie estetycznej.
Fraxel re:store to laser o wysokiej skuteczności, bezpieczeństwie i przewidywalności, dostarczający rewolucyjnych efektów zabiegowych
dla wszystkich fototypów skóry, dla skóry twarzy i ciała, przy minimalnym zakłóceniu codziennego planu zajęć pacjenta.
Technologia Fraxel® pozwala bardzo precyzyjnie zaaplikować światło lasera do skóry, dzięki inteligentnemu systemowi monitorowania i kontroli dawki energii.

SYSTEM ŚLEDZENIA RUCHU KONCÓWKI Intelligent Optical Tracking® System - IOTS

Opatentowany system śledzenia ruchu koncówki lasera Fraxel re:store (Intelligent Optical Tracking® System - IOTS)
zapewnia jednolitą aplikację impulsów leczniczych. Stosowanie innych systemów aplikacji może spowodować pominięcie niektórych
obszarów skóry lub niezamierzoną, nadmierną aplikacje impulsów w innych miejscach. Punktowa technika aplikacji wydłuża także czas
zabiegu i jest meczęca zarówno dla operatora, jak i dla pacjenta.
Intelligent Optical Tracking® System zastosowany w laserze Fraxel re:store dostosowuje się do szybkości przesuwania aplikatora
zapewnia idealne dopasowanie gęstości aplikacji do każdej energii impulsu zapobiega nadmiernej aplikacji, eliminując ryzyko poparzenia
skóry. W rezultacie otrzymujemy terapię szybką, bezpieczną, kontrolowaną i przewidywalną, która zapewnia pacjentowi ujednolicone
efekty estetyczne.

SYSTEM AUTOMATYCZNEJ OPTYMALIZACJI WIELKOŚCI PUNKTU APLIKACJI

Zgłoszony do opatentowania system automatycznej optymalizacji wielkości punktu aplikacji lasera Fraxel re:store dla każdego zakresu
energii impulsu, pozwala ograniczyć ilość energii cieplnej rozpraszanej w otaczających tkankach. Takie rozwiązanie ogranicza dyskomfort
dla pacjenta oraz umożliwia zabiegi do głębokości 1,4 mm. Podczas stosowania lasera Fraxel powstaje milion mikroskopijnej wielkości
uszkodzeń w skórze, co odpowiada 25–30% jej powierzchni.
Pozostała tkanka uczestniczy aktywnie w procesach szybkiej odnowy. Odnowa pełnej grubości naskórka nastepuje już w ciągu 24 godzin.
Podczas gojenia zdenaturowanej tkanki w obrebie skóry powstają nowe włókna kolagenowe w ciągu tygodni do miesiecy.
Obumarłe fragmenty komórek skóry i komórek barwnikowych z obszaru naskórka i skóry właściwej wydzielane są na jej powierzchnie
w ciągu 5 dni, w zależności od okolicy poddanej zabiegowi.
Stosując laser Fraxel re:store, będący jedynym urządzeniem monitorującym przebieg aplikacji, podczas
jednego zabiegu leczeniu poddawane jest od 10% do 48% powierzchni skóry. Zmienna wielkość punktu aplikacji zapewnia
jeszcze większą skuteczność, wyzwalając największą odbudowę włókien kolagenowych dla każdej energii impulsu.